Excel’de 3 Joker Karakter (Wildcard) (* ? ~) Ne İşe Yarar?

Joker karakter nedir, ne anlamına gelir? Excel’de nasıl kullanılır? Ne işe yarar?

Excel de ileri düzeyde metinsel aramalar, filtrelemeler yapmak istediğimizde joker karakterleri kullanabiliriz. Peki bu joker karakterler nedir, nasıl kullanılır?

Joker karakterler metin içerisinde bilinmeyen karakterlerin yerine kullanılabilen özel karakterlerdir. Birbirine benzer fakat aynı olmayan verilere sahip birden çok öğeyi bulmak için kullanılırlar.

Joker karakterler *(Yıldız), ?(Soru İşareti), ~(Tilde) olarak adlandırılmaktadır. Joker karakterler ile Excel de ileri düzeyde bir arama yapılabilmektedir. Filtreleme yaparken de bu karakterler kullanılabilmektedir.

1-Yıldız(*) Joker Karakteri

Yıldız karakteri joker karakterler arasında en çok kullanılan karakterdir. Joker karakteri veri içerisindeki herhangi bir herhangi bir karakteri herhangi bir karakter sayısı kadar temsil etmektedir.

Aşağıda joker karakterleri tek tek inceleyelim.

UYGULAMA

Örneğin bir arama alanına A* yazıp arattığınızda A ile başlayan tüm kelimeleri ekrana getirecektir.

👉A yazıp aratırsak sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Burada İsim sütununun içerisinde A harfi geçen tüm kelimeler aratılmış ve sonucu ekrana yansımıştır.

👉A* şeklinde aratma yapıldığında çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

A harfi ile başlayan tüm isimler listelenir.

Özet olarak A* aramasında A harfi ile başlayan harfler ekrana yansıyacak ve diğer kalan harfler de * (yıldız) harfler olarak adlandırılacaktır. Joker karakterin karakter sayısı değişkenlik gösterir.

2- Soru İşareti(?) Joker Karakteri

Soru işareti(?) joker karakteri, herhangi bir karakteri temsil eder ve tek bir karakterlik yer kaplar.

Arama alanına ?a* yazıldığında ikinci harfi olan kelimelerin çıktısını listeler.

Burada soru işaretinin görevi ikinci harfi A olan kelimelerin birinci harflerini temsil etmektir. Yıldız jokerinin görevi ise birinci ve ikinci harf dışındaki harfleri temsil etmektir.

3- Tilde (~) Joker Karakteri

Tilde (~) joker karakteri, bir karakterin joker olup olmadığını kontrol eder.

*~* karakterlerini arama alanına yazdığımızda ortaya çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki görselde joker karakterlerin girilmeden önceki listesi yer almaktadır.

Bu görselde ise *~* işleminin sonucu yer almaktadır.

Burada anlatılmak istenen(*~*) başında ne olursa olsun sonunda * işareti olan tüm verileri seç anlamına gelmektedir.

Joker karakterler sorguda kullanabileceğimiz ve işimizi çok daha kolaylaştıran karakterlerdir.