EXCEL VBA KODLARI: MUTLAKA KULLANMAK İSTEYECEĞİNİZ KODLAR

Excel VBA Nedir ve Ne İşe Yarar?

Gelişen teknolojiyle birlikte iş hayatında, eğitimde ve kişisel kullanımda veri işleme ve analiz ihtiyaçları artmaktadır. Microsoft Excel, yaygın olarak kullanılan güçlü bir elektronik tablo uygulamasıdır ve verileri düzenlemenin, analiz etmenin ve görselleştirmenin önemli bir aracıdır. Excel’in temel yetenekleri, kullanıcıların verileri hızlı ve kolay bir şekilde manipüle etmelerine ve çeşitli formüllerle analizler yapmalarına olanak tanır. Ancak, daha karmaşık işlemler için Excel’in sınırlamaları olabilir. İşte burada, Excel VBA’nın önemi devreye girer.

VBA Nedir?

VBA (Visual Basic for Applications), Microsoft tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir ve Office uygulamaları arasında Excel, Word, PowerPoint ve Access gibi birçok uygulamada kullanılabilir.

Excel’de VBA kullanmak, kullanıcıların makrolar ve özel işlevler oluşturmasına ve bu sayede Excel’in yeteneklerini genişletmesine imkan tanır. VBA, özellikle tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek, veri işleme süreçlerini hızlandırmak ve kapsamlı analizler yapmak için oldukça değerlidir.

EN ÇOK KULLANILAN EXCEL VBA KODLARI

İçindekiler Sayfası: Tüm Sayfaların Listesini Çıkararak Bağlantı Verme

Bu kodu kullanarak Excel’de tek tuşla içindekiler sayfası oluşturabilirsiniz. Diyelim ki 20 farklı sayfanız var ve bu sayfalara bir ana ekrandan kolayca gitmek istiyorsunuz. Ana ekranda ilgili sayfalara lbağlantı vermeniz gereken 20 farklı değer olmalı. İşte bu kodu çalıştırarak bir ana ekrana içindekiler sayfası konumlandırabilirsiniz.

Bu kodu uygulamak için;

 1. Çalışma kitabınızda yeni bir sayfa açın ve adını “data” olarak güncelleyiniz.
 2. Kodu çalıştırdığınızda data sayfasının A1 hücresinden başlayarak tüm sayfaların isimlerini bağlantılı bir şekilde ortaya koyacaktır.
'Excel içindekiler sayfası

Sub ListSheets()

Dim ws As Worksheet
Dim x As Integer

x = 1

Sheets("data").Range("A:A").Clear

For Each ws In Worksheets

  Sheets("data").Cells(x, 1).Select
  ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
  Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
  ws.Name & "!A1", TextToDisplay:=ws.Name
  x = x + 1

Next ws

End Sub

Excel VBA’de Belli bir Aralıktaki Değerlerden Sayfa Oluşturma

Bu kod ile Excel’de bir hücre aralığında bulunan değerlerden yeni sayfalar oluşturabilirsiniz. Bu kodu uygulamak için;

 1. Çalışma kitabınızda yeni bir sayfa açın ve adını “data” olarak güncelleyiniz.
 2. Data sayfasının a1:a10 aralığına istediğiniz değerleri giriniz.
 3. Kodu çalıştırdığınızda bu değerler dikkate alınarak 10 farklı sayfa oluşacaktır.
Sub YeniSayfalarOlustur()
  Dim dataSheet As Worksheet
  Dim newSheet As Worksheet
  Dim dataRange As Range
  Dim cell As Range
  
  ' Data sayfasını belirtin
  Set dataSheet = ThisWorkbook.Sheets("Data")
  ' Veri aralığını belirtin (A1:A10 gibi)
  Set dataRange = dataSheet.Range("A1:A10")
  
  For Each cell In dataRange
    If Not IsEmpty(cell.Value) Then
      ' Yeni sayfa oluşturun ve adını hücre değerine göre ayarlayın
      Set newSheet = ThisWorkbook.Sheets. _
      Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
      newSheet.Name = cell.Value
    End If
  Next cell
End Sub

Excel VBA’de Gizli Sayfaların Hepsini Tek Seferde Açmak

Bu kod ile Excelde gizlenmiş sayfaları tek seferde gösterebilirsiniz. Böylece tek tek sayfaları açmak için uğraşanıza gerek kalmaz.

Sub TumGizliSayfalariAc()
  Dim ws As Worksheet
  For Each ws In Worksheets
    If ws.Visible = xlSheetHidden _
    Or ws.Visible = xlSheetVeryHidden _
    Then ws.Visible = xlSheetVisible
    End If
  Next ws
End Sub

Excel VBA’de Her Sayfaya Farklı Renk Atama (Gradyan Geçişli)

Bu kod ile Excel’de bulunan tüm sayfalara farklı bir renk atanır. Bu renkler birbirleri ile uyumludur ve gradyan bir geçiş sağlar.

Sub CalismaSayfasiRenklendirmeGradyan()
  Dim ws As Worksheet
  Dim colorStep As Double
  Dim colorRange As Double
  
  colorRange = 255 ' Renk aralığı (0-255)
  colorStep = colorRange / (Sheets.Count - 1)
  
  For Each ws In Worksheets
    Dim redValue As Integer
    Dim greenValue As Integer
    Dim blueValue As Integer
    
    redValue = colorStep * (ws.Index - 1)
    greenValue = colorRange - redValue
    blueValue = 128 ' Sabit bir mavi tonu
    
    ws.Tab.Color = RGB(redValue, greenValue, blueValue)
  Next ws
End Sub

Excel VBA – Bir Saniye Bekletme / Durdurma

Bu kod ile Excel’de yapılan iki işlem arasına 1 saniye bekletme ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda A1’den A10’a kadar olan hücrelere 1’den 10’a kadar olan rakamları yazacak ve her rakam yazıldığında 1 saniye bekleyecektir:

Sub RakamYazdirma()
  
  For i = 1 To 10
    Range("A" & i).Value = i ' Rakamı yaz
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01")) ' 1 saniye bekle
  Next i
  
End Sub

Excel VBA – Belli Bir Sayfayı PDF Olarak Kaydetme

Excel VBA ile bir sayfayı PDF olarak kaydetmek için bu kod parçacığını kullanabilirsiniz.

Sub SayfayiPdfOlarakKaydet()

  Dim ws As Worksheet
  Dim dosyaYolu As String
  Dim dosyaAdi As String
  Dim pdfKaydet As String
  
  ' Hangi Sayfanın Çıktısını alak istiyorsunuz?
  ' PDF olarak kaydetmek istediğiniz sayfayı tanımlayın
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("SayfaAdi")
  
  ' Nereye Kaydolsun?
  ' Dosyanın kaydedileceği yolu belirleyin
  dosyaYolu = "C:\Users\salih\Downloads\"
  
  ' Hangi isimle kayıt olsun?
  ' Dosyanın adını belirleyin
  dosyaAdi = "Dosya Adini buraya giriniz"
  
  
  pdfKaydet = dosyaYolu & dosyaAdi & ".pdf"
  
  ' Sayfayı PDF olarak kaydedin
  ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfKaydet
  
  ' İşlem tamamlandığında kullanıcıya bilgi verin
  MsgBox "Sayfa PDF olarak başarıyla kaydedildi!", vbInformation
  
End Sub

Excel VBA – Bir Sayfadaki Son Dolu Olan Satırı Bulma / Tespit Etme

Excel VBA ile aktif sayfanın son dolu olan satır sayısını bulmak için bu kodu kullanabilirsiniz.

Sub Last_Row()

  Dim ws As Worksheet
  Dim lr As Integer
  Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
  
  'Bu kod excel sayfasının en altındaki satırdan başlar ve yukarı çıkarak en son satırı bulur.
  lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  
  'Bu kod A1'den başlar ve en son satıra gider
  'lr = ws.Range("A1").End(xlDown).Row
  
  MsgBox "Son Satir: " & lr
  
End Sub

Şablonlarımıza da Göz atmak isterseniz Aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

Bizi Takip Edin👇

instagramyoutubelinkedintiktokfacebookudemytwitter