Microsoft Excel’i En Çok Kullanan Meslekler

Excel nedir? Excel’i kimler kullanabilir? Hayatımızda neden Excel var?Excel’i en çok kullanan meslekler nelerdir?

Excel Nedir?

Excel, dünyanın en büyük yazılım ve bilişim şirketlerinden birisi olan Microsoft firması tarafından yayınlanan verilerin depolanmasını, organize ve analiz edilerek işlenmesini sağlayan bir hesap tablosu programıdır. Excel, günümüz çağının iş hayatında kullanılan en popüler uygulamalarındandır. Genel bir ifade ile Excel, verileri tablo haline getirerek saklamayı, üzerinde işlemler yapabilmeyi sağlar.

Microsoft Windows ve Apple Macintosh işletim sistemleri tabanında çalışmak üzere yazılan bir hesap çizelgesi programıdır. 

Excel kullanıcıların işlerini kolaylaştırıp, hızlandırabilen bir programdır. Burada;

  • Verileri filtreleme, sıralama, düzenleme,
  • Temel ve karmaşık matematiksel fonksiyonların kolaylıkla çözme,
  • Verileri grafiklere dönüştürme, okumayı ve yorumlamayı kolaylaştırma,
  • Verilerin analizini ve tahminini yapmayı sağlar.

Excel’i Kimler Kullanabilir?

Microsoft Excel programı o kadar geniş bir yelpazeye sahiptir ki her sektörden her kademeden insanların kullanımına açık bir programdır. Günümüzde neredeyse bütün iş ilanlarında Microsoft Office programlarına dahil olduğu için Microsoft Excel programının adaylar tarafından “bilinmesi veya çok iyi bilinmesi” gerektiği tanımı yazmaktadır.

Bazı çok büyük şirketler kendi yazılımları olan Microsoft Excel benzeri programlar ile çalışırken bazı büyük, orta ve küçük ölçekli şirketler işlerini Microsoft Excel programı üzerinden yürütmeye devam etmektedir.

Bazı sektörler ve kademeler için Excel bilgisi üst seviyede olması gerekirken bazı sektör ve kademelerde ise temel seviyede olması yeterlidir.

Excel’in bu geniş çapta kullanımı her kesime hitap edebilmesine neden olmaktadır.

Excel Neden Önemli?

Neden Microsoft Office programları ile beraber Microsoft Excel programı bu kadar önemli, hiç düşündünüz mü? Örneğin hesaplama yapılması gereken 2000 satırlık bir tablo var elinizde, Excel olmasaydı bunu el ile uzun uzun hesaplamalar sonucu bulacaktık. Fakat Excel sayesinde formüller ile saniyeler içerisinde sonuca ulaşabilmek mümkün.

Sunum için hazırlanması gereken raporlar, hesaplanması gereken veriler, bunları tek tek uzun uzun el ile yapmak çok fazla emek ve zaman almaktadır. Günümüzde sektör farketmeksizin şirketlerin ihtiyaç duyduğu dosyaların neredeyse büyük çoğunluğu Excel programı üzerinden gerçekleşmektedir. Excel kullanmak oldukça kolay ve keyiflidir.

Excel i En Çok Kullanan Meslekler

Özel sektör, devlet daireleri, kamu kuruluşları gibi yerlerde faaliyet alanı ne olursa olsun Excel kullanılmaktadır.

Excel’i en çok kullanan meslekler arasında Muhasebeciler, Yöneticiler, İş Zekası Analistleri, Pazarlamacılar, Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Bankacılığı Analistleri yer almaktadır.

Muhasebecilerin görev ve iş tanımları oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Günlerinin çoğu kısmını hesap yapmaya harcarlar. Hesaplama işlemlerini hız ve kolaylık açısından Excel üzerinden yapmayı tercih ederler.

Yöneticiler genellikle Microsoft Excel konusunda ileri düzey bilgisi olan kişilerdir. Planlama, kontrol, veri analizi, proje yönetimi gibi konular için Exceli kullanmaktadırlar.

İş Zekası Analistleri, şirketlerin stratejilerini belirleyen ve verilerini analiz eden kişiye denir. Bu kişiler iş hayatlarının çoğu bölümünde Microsoft Excel programını kullanmaktadırlar.

Pazarlamacılar, verileri analiz etme, yorumlama, raporlama gibi alanlarda Exceli yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar.

Yönetim Danışmanlığı meslek grubunda çalışanlar performans iyileştirmesinde bulunmaktadırlar. Verileri toplamak, analizini yapmak için çoğunlukla Excel programını kullanmaktadırlar.

Yatırım Bankacılığı Analistleri; yatırımcılara, fon yöneticilerine ve hisse senedi brokerlerine yatırımlar hakkında karar vermede yardımcı olmak için araştırma ve bilgi sağlar. Bu meslek grubundaki kişiler yaptıkları işleri Microsoft Excel programında gerçekleştirmektedirler.

Microsoft Excel kullanarak özellikle iş hayatınızda fark yaratabilirsiniz. Açıklayıcı bir tablo oluşturmak, nitelikli grafikler içeren bir rapor hazırlamak veya özenli bir iş akış şeması düzenlemek iş yerinde bir yıldız gibi parlamanıza yardımcı olabilir.