Excel SIRALA & SIRALI Formülleri Arasındaki İlişki


Excel’de SIRALA formülü nedir, ne işe yaramaktadır? SIRALI formülü nedir, ne işe yaramaktadır? Bu iki formül arasındaki farklar nelerdir?

SIRALA Formülü

Excel öğreniminde en temel öğrenilen işlevlerden bir tanesi verileri sıralamaktır.

Bu işlem Excel de en çok kullanılan işlemlerden bir tanesidir. Sıralama yapmak verileri daha iyi görüp anlamayı, daha kolay bulmayı sağlar. İsim listesini sıralamak, bir ürünün stok düzeylerini küçükten büyüğe sıralamak veya fiyat bilgisinde bir sıralama yapmak istenebilir.

SIRALA formülü ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linkte yer alan blog yazımızı okuyabilirsiniz.

👉 SIRALA FORMÜLÜ BLOG YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

SIRALI Formülü

Microsoft Excel de hızlı bir şekilde rastgele sayılara ihtiyacınız oldu. Bu durumda tek tek sayıları düşünüp hücrelere girişini yapabilirsiniz. S_SAYI_ÜRET formülü ile rastgele sayılar kümesi oluşturabilirsiniz.

Ardışık ve sıralı sayıya sahip dizi üretmek için ne yapmak gerekir?

SIRALI formülü ile ardışık ve sıralı, diziden oluşan bir sayı kümesi üreterek hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

SIRALI formülü ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linkte yer alan blog yazımızı okuyabilirsiniz.

👉 SIRALI FORMÜLÜ BLOG YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

SIRALA Formülü ile SIRALI Formülü Arasındaki Fark

SIRALA ve SIRALI formülleri neredeyse birebir aynı isme sahip görünürken, işlevsel açıdan birbirlerinden farklıdır.

SIRALI formülü sıralı ve düzenli bir şekilde sayı düzeni oluşturmayı sağlar. SIRALA formülü ise veri girişi yapılmış hücrelerin istenilen şekilde sıralanmasını sağlar.

SIRALI Formülü Uygulama

Sıralı formülünde 4 bağımsız değişken bulunmaktadır. Bunlar oluşacak dizinin kaç satır ve sütundan oluşması gerektiği ve hangi sayıdan başlayıp kaçar kaçar ardışık artması/azalması gerektiğinin tanımlanması ile ilgili değişkenlerdir.

Yukarıdaki örnekte toplam 2 satır ve 4 sütundan oluşacak şekilde 8 hücreyi dolduracak olan veriler, 0’dan başlayarak 5’er 5’er artarak son hücreye kadar ilerleyecek şekilde formül tanımlaması yapılmıştır.

SIRALA Formülü Uygulama

Yukarıdaki uygulama videosunda bu formülün sadece zorunlu bağımsız değişkeni olan dizi değişkeni tanımlanmıştır. Diğer 3 bağımsız değişken ise otomatik olarak 1 algılanmaktadır.

Yukarıdaki uygulamada formülün 2 bağımsız değişkeni tanımlanmıştır. İlk değişken tanımlanan hücre aralığıdır. İkinci bağımsız değişken ise isteğe bağlı girişi yapılmaktadır, hangi sütuna göre sıralanması isteniyorsa o sütun numarası girilmelidir.

Yukarıdaki uygulamada formülün 3 bağımsız değişkeni kullanılmıştır. Veri girişi isteğe bağlı olarak yapılan 3.değişken, ilgili sütunun sıralamasının küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe yapılacağı ile ilgilidir. Formülde değişken olarak 1 ve -1 kullanılmaktadır.

Yukarıdaki uygulama videosunda formülün sahip olduğu 4 bağımsız değişkenin tamamı birlikte kullanılmıştır. Son bağımsız değişken ise sıralama yapılacak hücreler eğer satırlara göre sıralanması istenirse bu şekilde girişi tanımlanmalıdır.