Excel – Kaçıncı Formülü İşlevi & Özellikleri

Kaçıncı formülü Microsoft Excelde çoğu kullanıcı tarafından pek bilinmeyen bir formüldür. Aslında bilindiğinde oldukça fayda sağlayan bir formüldür. Kaçıncı formülü başka formüller ile birleştirilerek kullanıldığında çok iyi sonuçlar yaratmaktadır. Özellikle İNDİS formülü ile birlikte kullanımı daha yaygındır.

Kaçıncı formülü, belirlenen veriyi belirli bir hücre aralığında arar ve o hücrenin konumunu çıktı olarak hücreye yansıtır.

👉 Formülün ingilizcesi; MATCH ‘tir.

Kaçıncı formülünün 3 adet kriteri bulunmaktadır.

Bunlardan ilki aranan_değer kriteridir. Bu kriterde arama yapacağınız verinin olduğu hücre veya veri (sayı, metin vs.) tanımlanır.

İkinci kriter, aranan_dizi kriteridir. Bu kriterde aramanın yapılacağı hücre aralığı tanımlanmaktadır. Bir hücre aralığı girilir.

Üçüncü ve son kriter ise eşleştir_tür kriteridir. Bu kriterde aranan değer yaklaşık veya tam eşleşme yapar. Bunun için de kriter, kullanıcıya 3 seçenek sunmaktadır. Bunlar -1, 0 ve 1‘dir. –1, aranan değere en yakın ve daha küçük sonuçları hücreye yansıtır. 0, aranan değeri tam eşleşme sağlayan sonuçları hücreye yansıtır. 1 ise aranan değere en yakın büyük sonuçları hücreye yansıtmaktadır.

Bu kriterlerin tanımlanması sonucunda Enter tuşuna basıldığında hücrede o değere yaklaşık veya tam eşleşme yapan hücrenin konumunu sayı olarak çıktısını verir.

Excel – Kaçıncı Formülüne Örnek

Örneğin bir işçinin 37.haftada hangi günlerde kaç saat çalıştığını gösteren bir tablo olsun.

Bu tabloya göre bu çalışanın 37. haftada 15 saat çalıştığı hücrenin satır numarasını KAÇINCI formülünden öğrenelim.

Formülün ilk kriterine aramak istediğimiz değer olan 15 tanımlanır.

İkinci kriterine ise hangi aralıkta arama yapmak isteniyorsa o hücre aralığı tanımlanır. Bu duruma göre örnek tablomuzdaki hücre aralığı A1:B8 olacaktır.

Son kriter ise 15 saat ile eşleşen günün olduğu satır numarasını döndürecek kriterdir. Burada tam eşleşme sağlanması istendiği için 0 tanımlanır.

Formül, =KAÇINCI(15;A1:B8;0) olacaktır.

Bu formüle göre hücrede çıktı olarak gösterilecek sonuç 3 olacaktır. 15 saati gösteren değer Salı günüdür. Salı günü ise 3.satırda yer almaktadır.

‼️Eğer aranan değer; aranan hücre aralığında birden fazla aynı değerde var olsa idi, ilk olan değer sonuç olarak ekrana yansıyacaktı. Örneğin 15 değeri hem Salı gününde Hem Perşembe gününde olsa idi, ilk değer olan Salı gününe karşılık gelen 3 sayısını çıktı olarak gösterecekti.

🌟Formül arama yapmaya 1.satırdan başlamaktadır.

Excel de KAÇINCI formülünün işlevini, özelliklerini, Microsoft Excelde nasıl kullanılması gerektiği konusu ele alınmıştır. Bir sonraki yazıda bu formülün İNDİS formülü ile birlikte nasıl kullanılacağı ele alınacaktır.