Microsoft Excel – İndis İşlevi & Özellikleri

Excel de çok bilinen bir formül olmamasına karşın Excel kullanıcıları için büyük öneme sahip bir formüldür. Bilinmesi gereken formüller arasında yer almaktadır. Bu yazıda, formülün ne anlama geldiği ve Excel de kullanımı örnekli bir şekilde ele alınmıştır.

İndis formülü, bir tablo veya belirli bir hücre aralığındaki satır ve sütunların kesişimi sonucu çıkan hücrenin değerini verir.

👉 Formülün ingilizcesi; INDEX ‘tir.

İndis formülü Excel de 2 farklı işlevde kullanılır.

Dizi işlevi

Bunlardan ilki dizi işlevidir. Bu formülde belirli bir hücre veya hücre aralığının değerini döndürmek için kullanılır.

Formülün 3 adet kriteri bulunmaktadır. Bunlar; dizi, satır_sayısı, sütun_sayısı ‘dır.

Dizi kriterinde, bir hücre aralığı veya bir dizi sabiti tanımlanır.

Satır_sayısı kriterinde aranması istenen değerin bulunduğu satır konumu tanımlanır.

Sütun_sayısı kriterinde aranması istenen değerin bulunduğu sütun konumu tanımlanır.

Örnek

TEYZE GIDA hücresi için formül;

  • =İNDİS(A1:N37;13;2)

ŞENER ER hücresi için yazılması gereken formül;

=İNDİS(A1:N37;5;7)

Başvuru işlevi

İndis formülünün bir diğer işlevi ise başvuru işlevidir. Bu formülde belli bir satır ve sütunun kesişimindeki hücrenin konumunu verir.

Bu formülde 4 adet kriter bulunmaktadır. Bunlar, başv, satır_sayısı, sütun_sayısı, alan_sayısı ‘dır. Dizi işlevinden farklı olarak alan_sayısı kriteri mevcuttur. Diğer kriterler dizi işlevindeki kriterler ile aynıdır.

Alan_sayısı kriterinde ise aranması istenen değeri veren aralık seçilir. Seçilen ya da girilen ilk alan 1, ikinci alan 2, … şeklinde devam eder.

Örnek-2

Yukarıda yapılanlara ek olarak alan_sayısı kriteri tanımlanmıştır. Bu duruma göre TEYZE GIDA ve ŞENER ER’nin hücrelerini İndis formülü ile bulalım.

TEYZE GIDA hücresi için İNDİS formülü, =İNDİS(A1:N37;3,1,)

ŞENER UR hücresi için İNDİS formülü, =INDIS(A1:N37;1;G1:J38;3)

Bugün Excelde az bilinen fakat bilinmesi gereken bir formülü ele aldık. Burada bu formülün ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı örneklerle açıklanmıştır.