Excel Formüllerde Kullanılan Noktalama İşaretleri

Excel de sayılamayacak kadar çok formül bulunmaktadır. Her bir formülün kendine ait kriterleri ve yazım şekilleri bulunmaktadır. Örneğin toplama formülünde iki hücre veya iki hücre aralığı belirtilir. Birleştirme formüllerinde çift tırnak işareti ile & sembolü kullanılır.

Bu yazıda formüllerde kullanılan noktalama işaretlerinin hangi anlamlarda kullanıldığı küçük örneklerle desteklenerek anlatılacaktır.

Formüllerde çoğunlukla kullanılan noktalama işaretleri iki nokta (:) , noktalı virgül (;) , virgül(,) , ünlem(!) dir. Sırası ile formüldeki yerleri, önemi ve anlamları aşağıda anlatılmıştır.

İki Nokta (:)

Excel’de formüllerde iki nokta üst üste (:) “Arasında“ anlamına gelmektedir. Yani bir aralık belirtmek için kullanılır. Genellikle iki hücre, iki sütun veya iki satır arasındaki aralığı ifade etmek için kullanılır.

  • Örneğin, B sütunundan H sütununa kadar olan tüm hücreleri alacaksınız. Bu, formülde =B:H şeklinde gösterilir.
  • A7 hücresinden K97 hücresine kadar olan aralık alınmak istendiğinde formülde =A7:K97 şeklinde gösterilecektir.

Noktalı Virgül (;)

Excelde formüllerde kullanılan noktalı virgül ayıraç görevi görmektedir. Bu noktalama işareti; kriterleri, formülleri ve değişkenleri birbirinden ayırmaktadır.

Örneğin B5 hücresi ve D9 hücresini formülde =B5;D9 şeklinde gösteririz.

Bir formüldeki kriterleri birbirinden ayırmada noktalı virgül kullanılır. Örneğin EĞER formülünde 3 kriteri de birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

Virgül (,)

Noktalı virgül ile aynı görevi yapan bir başka noktalama işareti ise virgül(,)dür.

Virgül ve noktalı virgül arasındaki fark ise virgül Excel’in İngilizce versiyonunda kullanılmaktadır. Noktalı virgül ise Türkçe versiyonunda kullanılmaktadır.

Ünlem (!)

Excelde formüllerde kullanılan ünlemler çoğunlukla geçiş yapılan sayfalar ile ilgilidir. Yani formül yazarken bir başka sayfaya basarsanız ünlem işareti çıkmaktadır.

Örneğin, Rapor sayfasında iken Sonuç sayfasında B3 hücresini formülünüze dahil etmek istiyorsunuz. Bunun için, =Sonuç!B5 yazılır.

Sayfa ile hücre arasına ünlem konulmuş olur ve formülde başka bir sayfadan geldiği belirlenmiş olur.

Bu yazıda Excel de formüllerde kullanılan her bir noktalama işaretinin formüllerde farklı işlevleri mevcut olduğu anlatılmıştır. Bu işlevler işlem yapmamızı kolaylaştıran yapacağınız hesaplamalarda da çok daha doğru bir hesaplama yapabilmeyi sağlar.

SERTİFİKALI KURSLARIMIZA GÖZ ATIN