Excel de Bir Metni Üç Parçaya Ayırmak


Excel de birleşik yazılmış bir metin/cümle nasıl parçalara ayrılır? Parçalara ayırırken hangi formüller kullanılır?

Excel de birleşik yazılmış bir metni, cümleyi veya kelimeleri nasıl parçalara ayırabiliriz? Bu işlemi gerçekleştirmek için birçok yol bulunmaktadır. Örneğin 3 kelimelik bir isim ele alalım ve bu örnek üzerinden ilgili konulara değinelim.

Örnek olarak alacağımız isim, Mehmet Akif Ersoy‘dur. Bu 3 kelimeyi 3 ayrı kelimeye dönüştürmek için hangi yöntemler kullanılmaktadır, aşağıda ele alınmıştır.

Bu kelimeleri birbirinden ayırmak için bazı formüller ve Excel’in kendi içerisinde bulunan bir özelliği kullanılır. Öncelikle en hızlı olan yoldan başlayalım.

Metni Sütunlara Dönüştürme Yöntemi

Excel’in en çok beğenilen ve kullanılan özelliklerinden biri olan Metni Sütunlara Dönüştürme Yöntemi, sütunlara ayrılmamış, bir sütuna yığılmış verileri ayırmak için kullanılan bir özelliktir.

Mehmet Akif Ersoy ismini 3 sütuna bölebilmek için kullanacağımız Metni Sütunlara Dönüştür yönteminde Veri sekmesinde yer alan Metni Sütunlara Dönüştür özelliğine tıklanır. Açılan pencerede Sınırlandırılmış seçeneği seçilir.

Ayırmak istenen kelimeler boşluk ile birbirinden ayrıldıkları için açılan pencerede Boşluk onay kutusu işaretlenir ve İleri tuşuna basılır. Ardından Son tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.

Metni Sütunlara Dönüştürme yöntemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak blog yazımıza erişebilirsiniz.

🖇Excel Metni Sütunlara Dönüştürme blog yazısını okumak için tıklayın.

Formüller ile Ayırma Yöntemi

Formüllere Kısa Bir Bakış

Bu yöntemde birçok formülü bir arada kullanarak kelimeleri birbirinden ayırma sağlanabilir. Bu yöntemde sadece 3 kelimeyi değil tek bir kelimeyi harflerine bile ayırma imkanı mevcuttur. Bu yöntemde SOLDAN, SAĞDAN, PARÇAAL, MBUL, UZUNLUK formülleri kullanılmaktadır. Öncelikle kısaca bu formüllerin ne olduklarını bilelim.

SOLDAN Formülü

Bu formül soldan başlayarak belirtilen kriter rakamına kadar olan verileri çekerek hücreye yansıtır.

2 bağımsız değişkeni bulunmaktadır metin ve sayı_karakterleri. Metin bağımsız değişkeni girilmesi zorunlu bir değişkendir fakat sayı_karakterleri değişkeni ise isteğe bağlıdır, girilmesi zorunlu değildir.

👉Formülün ingilizcesi, =LEFT()

SAĞDAN Formülü

Sağdan formülü işlem yapmaya verinin en sağından başlamaktadır.

2 bağımsız değişkeni bulunmaktadır metin ve sayı_karakterleri. Metin bağımsız değişkeni girilmesi zorunlu bir değişkendir fakat sayı_karakterleri değişkeni ise isteğe bağlıdır, girilmesi zorunlu değildir.

👉Formülün ingilizcesi, =RIGHT()

PARÇAAL Formülü

Parçaal formülü bir metin dizisinde belirtilen yerden başlayıp, belirlenen karakter sayısına göre belirli sayıda karakteri vermektedir. Bir metnin ortasından parça almak istenirse bu formül kullanılır.

Formülün 3 bağımsız değişkeni bulunmaktadır metin, başlangıç_sayısı, sayı_karakterler . Bu bağımsız değişkenlerinin hepsine veri girişi girilmesi zorunludur.

👉Formülün ingilizcesi, =MID()

MBUL Formülü

Mbul formülü bir metin dizesi içerisinde harf ya da kelime bulmak için kullanılmaktadır.

Formülün 3 bağımsız değişkeni bulunmaktadır. aranacak_metin , arama_yapılacak_yer , başlangıç_sayısı değişkenleridir. aranacak_metin ve arama_yapılacak_yer bağımsız değişkenlerinin girilmesi zorunludur; başlangıç_sayısı değişkenin ise zorunlu değildir.

👉Formülün ingilizcesi, =SEARCH()

UZUNLUK Formülü

Hücrelerdeki metinlerin karakter sayısını belirlemeye yarayan formüldür. Harfleri, rakamları, noktalama işaretlerini ve boşlukları saymaktadır.

1 bağımsız değişkeni bulunmaktadır metin değişkenidir. Karakter sayısı belirlenmesi istenen metnin olduğu hücre tanımlanır.

👉Formülün ingilizcesi, =LEN()

Örnek Uygulama

Yukarıdaki formülleri de kullanarak Mehmet Akif Ersoy ismini 3 farklı sütuna nasıl ayırabiliriz. Öncelikle Mehmet ismini yani en soldaki kelimeyi diğerlerinden formül ile ayıralım.

Soldaki Kelimeyi Ayırma

Metin dizisinin en solunda yer alan Mehmet kelimesini diğer kelimelerden ayırmak için kullanılacak formüller; SOLDAN ve MBUL formülleridir.

MBUL formülü ile Mehmet kelimesinden sonra gelecek olan boşluğu Excel’in bulmasını ve buraya kadar olan kelimeyi alması sağlanır.

SOLDAN formülü ile de en soldan başlayarak durması gereken yere kadar ilgili harfleri alması sağlanır.

Mehmet Akif Ersoy kelimesi B1 hücresinde yer alacak şekilde formül aşağıdaki gibi yazılır.

=SOLDAN(B1;MBUL(" ";B1;1))

Ortadaki Kelimeyi Ayırma

Metin dizisinin ortasında yer alan Akif kelimesini diğer kelimelerden ayırmak için PARÇAAL, ve MBUL formülleri kullanılacaktır. Bu işlemi sadece Akif kelimesi için düşünmeyin, birçok hücreye aynı işlem uygulanacakmış gibi düşünebilirsiniz.

Öncelikle PARÇAAL formülü ile ilgili kelimenin başlangıç ve bitiş noktasını belirleyen formül yapısı oluşturulur.

MBUL formülü ile ilgili metnin başlangıç ve bitiş noktalarının oluşturulacağı yapı kurulur.

Formülde PARÇAAL formülünün bağımsız değişkenleri kullanılarak bir yapı oluşturulmaktadır. Formülde PARÇAAL formülünün ilk değişkeni metin değişkenidir. Burada alınacak olan kelimenin yer aldığı hücre tanımlanır.

Formülün ikinci bağımsız değişkeni başlangıç_sayısı değişkenidir. Burada MBUL formülü ile metin içerisindeki ortadaki kelimenin karakter sayısını formüllerle belirleyip tanımlanması sağlanır. Aşağıdaki formülde yeşil ile gösterilen bölümdür. Burada Akif kelimesinin başlangıcını ilk boşluğu bul komutu ile başlangıç yerini belirleriz.

Formülün üçüncü bağımsız değişkeni sayı_karakterler değişkeninde formülün nereye kadar parça alması gerektiği belirtilmektedir. Yani bitiş karakter sayısı belirlenir. Bunun için ise birçok MBUL formülü bir arada kullanılır. Aşağıdaki formülde kırmızı renkli alanda gösterilmektedir. Bu değişkende öncelikle Mehmet Akif Ersoy metnindeki ilk boşluk hücresi hesaplanır daha sonra ikinci boşluğa gelen kadar tüm karakterler sayılır ve boşluklar son MBUL formülü ile karakter sayısından eksiltilir.

=PARÇAAL(B1;MBUL(” “;B1;1)+1;MBUL(” “;B1;MBUL(” “;B1;1)+1)-MBUL(” “;B1;1))

=PARÇAAL(B1;MBUL(" ";B1;1)+1;MBUL(" ";B1;MBUL(" ";B1;1)+1)-MBUL(" ";B1;1))

Sağdaki Kelimeyi Ayırma

Sağdan veya soldan alınacak olan hücre sayıları eşit olmadığı için sadece Sağdan formülünü kullanamıyoruz. Bunu belirlemek için SAĞDAN, UZUNLUK ve MBUL formüllleri kullanılacaktır.

2 bağımsız değişkenine sahip olan SAĞDAN formülü ile son kelimeyi ayrı bir sütuna çekebileceğimizi göreceğiz.

İlk bağımsız değişkeni olan metin değişkenine ayırma işleminin gerçekleşeceği metnin olduğu hücre girişi(B1) tanımlanır.

İkinci bağımsız değişkeni olan sayı_karakterler değişkeninde ise ne kadar karakter almak gerektiğini bilmediğimizden UZUNLUK formülü ile hesaplama yapılır. B1 hücresindeki tüm metnin karakter sayısı bulunur ve buradan ikinci boşluğa kadar olan kısım bulunur ve çıkartılır. Böylelikle tüm metinden son kelimeden bir önceki boşluğa kadar olan kısım çıkarıldığında son kelimenin karakter sayısı belirlenir ve ayrı bir sütuna girişi yapılmış olur.

=SAĞDAN(B1;UZUNLUK(B1)-MBUL(" ";B1;MBUL(" ";B1;1)+1))