EXCEL DE İKİ SÜTUNU KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ

Bu yazımızda Excel de 2 sütundaki değerleri karşılaştırarak, bu sütunlardaki aynı değerleri ve tekil değerleri ortaya koymuş olacağız. Dilerseniz Youtube‘daki Excel eğitim videolarımızda konunun yapılışıyla ilgili bilgiyi aşağıdaki videodan edinebilirsiniz.🙂

Karşılaştırma yapacağımız tablo aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Karşılaştırma Yapılacak Sütunlar

Karşılaştırma yapısını kurmadan önce bilmemiz gereken bazı formüller var aşağıda kısaca bunların tanımlarını, amaçlarını ve nasıl kullanıldığını göreceğiz.

VE() Formülü

Parantez içine yazılan mantıksal sınamayı değerlendirerek DOĞRU veya YANLIŞ çıktısını verir. Eğer yazılan mantıksal sınama hem doğru hem yanlış değerler içeriyorsa, çıktı YANLIŞ olacaktır. DOĞRU çıktısını elde etmek için sadece doğru bilgilerin yer aldığı sınamalar yazılmalıdır.

DEĞİL() Formülü

Değil formülü doğruyu yanlışa, yanlışı doğruya çeviren bir formüldür.

EHATALIYSA()

Formülde yazılan çıktıda bir hata var ise bu formülü kullanarak DOĞRU veya YANLIŞ çıktıları elde edilir. Eğer çıkan sonuç DOĞRU ise formülde yazılan bir çıktıda hata olduğu anlamına gelir, YANLIŞ ise yazılan formüller doğrudur.

Bir örnek ile anlatmak gerekirse herhangi bir hücreye =TOPLA(1;”a”) yazdığımız zaman hata mesajı görürüz. Çünkü sayı ile metin toplanamaz. Formülün başına EHATALIYSA formülünü eklersek =EHATALIYSA(TOPLA(1;”a”)) formülünün DOĞRU çıktısı verdiğini görürüz. Yani yazılan formülasyonda hata olduğu anlamına gelir. Doğru çıktısının YANLIŞ çıktısı yapmak için =EHATALIYSA(TOPLA(1;2)) yazarız ve hücrede görünen çıktı YANLIŞ olacaktır. Yani bir hata olmadığını gösterir.

EĞER() Formülü

Belirli bir koşula bağlı formülasyon yapılmak istendiğinde EĞER formülü kullanılmaktadır. Formülün 3 adet kriteri bulunmaktadır. İlk kriter mantıksal sınamanın yazıldığı kriterdir. İkinci kriter bu sınamanın doğruluğunda nasıl bir çıktı elde etmek isteneceğinin tanımlanması ile ilgilidir. Üçüncü kriter ise bu sınama yanlış ise nasıl bir çıktı elde edilmek isteniyorsa o tanımlamanın yazılacağı ile ilgilidir.

KAÇINCI() Formülü

Kaçıncı formül,, aranması istenilen değeri belirtilen satır veya sütun aralığında arayarak kaçıncı sırada olduğunu bize cevap olarak gösteren bir formüldür. 3 kriteri bulunmaktadır. İlk kriter olan aranan_değer kriterinde aranması istenen değer girilir noktalı virgül koyarak ikinci kriterinde ise bu aranan değerin nerede aranması istendiği seçimi girilir. Üçüncü eşleştir_tür kriterinde ise nasıl bir eşleşme istiyorsak ona ait rakamı yazmalıyız. 1 değeri aranan değere eşit veya küçük değerler arasından en büyük değerin çıktısını verir. 0 değeri, aranan değer ile tam eşleşme sağlıyorsa bu değer girilir. -1 değeri ise aranan değere eşit veya daha büyük değerler arasından en küçük olanı seçer ve çıktı olarak gösterir.

Bütün Değerleri Eşsiz Hale Getirme

2 sütundaki A ve B tablosundaki verileri tek bir sütunda, tüm verilerin 1 kez gözükeceği şekilde girmek için öncelikle A ve B tablosundaki değerleri bir sütuna kopyala yapıştır ile aktaralım. Tüm değerleri aktardıktan sonra yinelenen değerleri çıkarmak için Veri sekmesinde bulunan Yinelenenleri Kaldır seçeneğini seçeriz. Açılan pencerede Geçerli Seçimle Devam Et diyip Yinelenenleri Kaldır tuşuna basılır. Ekranda çıkan bilgi penceresinde kaç adet değerin yinelendiğini görebilirsiniz.

Karşılaştırma Sütunu

Karşılaştırma sütununda Hard Disk değerinin A ve B tablosunda varlığına bakacağız. Bunun için yukarıda anlattığımız formüllerin tümünü kullanırız. Buradaki amacımız, örneğin Hard Disk değeri A tablosunda var mı, B tablosunda var mı yoksa her ikisinde mi yer alıyor, bunu formül ile bulup ekrana yansıtabilmek.

İlk olarak KAÇINCI(C2;A:A;0) formülünde Hard Disk değerini aratırız ve 2 sonucu çıkar. Bu sonuç A sütununda Hard Disk değerinin 2.satırda yer aldığını belirtir. EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0)) formülünü ekliyoruz. Bunu yazmamızın sebebi Kaçıncı formülünde aranan değer bulunmasaydı hata verecekti.

Bir sonraki adımda DEĞİL formülünü kullanırız. Çünkü eğer aranan değer bir tabloda var, bir tabloda yok ise yanlış cevabı döndürecek ve istediğimiz sonucu elde edemeyeceğiz. DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0))). Birde bir sonraki adımda kullanacağımız VE formülünde her iki mantıksal sınamanın da hatasız olması gerektiği için DEĞİL formülünü kullandık. VE(DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0)));EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0)))

Bu formülü biz aranan değer A tablosunda var ise yaptık.Birde B tablosunda yok ise uygulayacağız. Bunun için ise EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0)) formülün devamına ekleriz. Bu işlemleri yazı ile de belirtmek için EĞER formülünü kullanırız. Eğer aranan değer A tablosunda var ise “Sadece A” yazsın. EĞER(VE(DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0)));EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0)));”Sadece A”

Aynı işlemi tam tersi şekilde aranan değer A tablosunda yok fakat B tablosunda var mantığı ile tanımlayalım. Yukarıdaki formülden farkı A tablosunun seçili olduğu ilk kısımda DEĞİL formülü kullanmıyoruz, B tablosu ile ilgili olan kısımda DEĞİL formülüne yer veriyoruz. En son olarak da EĞER formülü ile eğer bu yazılan mantıksal sınama doğru ise “Sadece B”, değil ise “Her İkisinde de Var” yazsın.

EĞER(VE(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0));DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0))));”Sadece B”;”Her İkisinde de Var”)

=EĞER(VE(DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0)));EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0)));"Sadece A";EĞER(VE(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0));DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0))));"Sadece B";"Her İkisinde de Var"))

Bu formülün ingilizce hali ise aşağıda yer almaktadır.

=IF(AND(NOT(ISERROR(MATCH(C2;A:A;0)));ISERROR(MATCH(C2;B:B;0)));"Sadece A";IF(AND(ISERROR(MATCH(C2;A:A;0));NOT(ISERROR(MATCH(C2;B:B;0))));"Sadece B";"Her İkisinde de Var"))

Formül aslında 2 yapıdan oluşmaktadır sadece A tablosunda bulunan değerleri göstermek için yazılan formül ve (EĞER(VE(DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0)));EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0)));”Sadece A”;) sadece B tablosundaki var olan değerleri gösteren formül EĞER(VE(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;A:A;0));DEĞİL(EHATALIYSA(KAÇINCI(C2;B:B;0))));”Sadece B”;”Her İkisinde de Var”)). Eğer ikisinde de belirlenen veri var ise Her İkisinde de Var yazısı hücreye yansıyacaktır.

Excel ile ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsanız Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Linkedin platformlarından bizi takip edebilirsiniz. Udemy eğitimlerimiz için aşağıdaki görselden Kayıt Ol butonuna basarak derslere kayıt olabilirsiniz.

İlginize teşekkür ederiz, iyi günler dileriz🙂👋

Dosyayı indirmek için tıklayın.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı SIFIRDAN-ZIRVEYE-MICROSOFT-EXCEL.png