EXCEL Office 365 İNGİLİZCE ARAYÜZÜNDEKİ BÜTÜN SEKMELER (RESİMLİ)

Bu sayfada Excel Office 365 sürümü, İngilizce dili, Windows işletim sisteminde kullanıcılara sunulan arayüzdeki şerit sekmelerini inceleyebilirsiniz.

👉Türkçe sekmeleri incelemek için tıklayın.

HOME Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
HomeClipboardPaste
HomeClipboardCut
HomeClipboardCopy
HomeClipboardFormat Painter
HomeFontFont
HomeFontFont Size
HomeFontIncrease Font Size
HomeFontDecrease Font Size 
HomeFontBold
HomeFontItalic
HomeFontUnderline
HomeFontBorders
HomeFontFill Color
HomeFontFont Color
HomeAlignmentTop Align 
HomeAlignmentMiddle Align
HomeAlignmentBottom Align
HomeAlignmentAlign Left
HomeAlignmentCenter
HomeAlignmentAlign Right
HomeAlignmentOrientation 
HomeAlignmentDecrease Indent
HomeAlignmentIncrease Indent
HomeAlignmentWrap Text
HomeAlignmentMerge & Center
HomeNumberNumber Format
HomeNumberAccounting Number Format
HomeNumberPercent Style
HomeNumberComma Style
HomeNumberIncrease Decimal
HomeNumberDecrease Decimal
HomeStylesConditional Formatting
HomeStylesFormat as Table
HomeStylesCell Styles
HomeCellsInsert
HomeCellsDelete
HomeCellsFormat
HomeEditingAutoSum
HomeEditingFill
HomeEditingClear
HomeEditingSort & Filter
HomeEditingFind & Select

INSERT Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
InsertTablesPivot Table
InsertTablesRecommend Pivot Tables
InsertTablesTable
InsertIllustrationsPictures
InsertIllustrationsOnline Pictures
InsertIllustrationsShapes
InsertIllustrationsSmartArt
InsertIllustrationsScreenshot
InsertAdd-insStore
InsertAdd-insMy Add-ins
InsertChartsRecommend Charts
InsertChartsInsert Column or Bar Chart
InsertChartsInsert Line or Area Chart
InsertChartsInsert Pie or Doughnut Chart
InsertChartsInsert Scatter or Bubble Chart
InsertChartsInsert Combo Chart
InsertChartsInsert Surface or Radar Chart
InsertChartsPivotChart
InsertTours3D Map
InsertSparklinesLine
InsertSparklinesColumn
InsertSparklinesWin/Loss
InsertFiltersSlicer
InsertFiltersTimeline
InsertLinksHyperlink
InsertTextText Box
InsertTextHeader & Footer
InsertTextWordArt
InsertTextSignature Line
InsertTextObject
InsertSymbolsEquation 
InsertSymbolsSymbol

PAGE LAYOUT Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
Page LayoutThemesThemes
Page LayoutThemesColors
Page LayoutThemesFonts
Page LayoutThemesEffects
Page LayoutPage SetupMargins
Page LayoutPage SetupOrientation 
Page LayoutPage SetupSize
Page LayoutPage SetupPrint Area
Page LayoutPage SetupBreaks
Page LayoutPage SetupBackground
Page LayoutPage SetupPrint Titles
Page LayoutScale to FitWidth
Page LayoutScale to FitHeight
Page LayoutScale to FitScale
Page LayoutSheet OptionsGridlines
Page LayoutSheet OptionsHeadings
Page LayoutArrangeBring Forward
Page LayoutArrangeScend Backward
Page LayoutArrangeSelection Pane
Page LayoutArrangeAlign
Page LayoutArrangeGroup
Page LayoutArrangeRotate

FORMULAS Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
FormulasFunction LibraryInsert Function
FormulasFunction LibraryAutoSum
FormulasFunction LibraryRecently Used
FormulasFunction LibraryFinancial
FormulasFunction LibraryLogical
FormulasFunction LibraryText
FormulasFunction LibraryDate & Time
FormulasFunction LibraryLookup & Reference
FormulasFunction LibraryMath & Trig
FormulasFunction LibraryMore Functions
FormulasDefined NamesName Manager
FormulasDefined NamesDefine Name
FormulasDefined NamesUse in Formula
FormulasDefined NamesCreate from Selection 
FormulasFormula AuditingTrace Precedents
FormulasFormula AuditingTrace Dependents
FormulasFormula AuditingRemove Arrows
FormulasFormula AuditingShow Formulas
FormulasFormula AuditingError Checking
FormulasFormula AuditingEvaluate Formula
FormulasFormula AuditingWatch Window
FormulasCalculationCalculation Options
FormulasCalculationCalculate Now
FormulasCalculationCalculate Sheet

DATA Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
DataGet External DataFrom Access
DataGet External DataFrom Web
DataGet External DataFrom Text
DataGet External DataFrom Other Sources
DataGet External DataExisting Connections
DataGet & TransformNew Query
DataGet & TransformShow Queries 
DataGet & TransformFrom Table
DataGet & TransformRecent Sources
DataConnectionsRefresh All
DataConnectionsConnections
DataConnectionsProporties
DataConnectionsEdit Links
DataSort & FilterSort
DataSort & FilterFilter
DataSort & FilterClear
DataSort & FilterReapply
DataSort & FilterAdvanced
DataData ToolsText to Columns
DataData ToolsFlash Fill
DataData ToolsRemove Duplicates
DataData ToolsData Validation
DataData ToolsConsolidate
DataData ToolsReliationship
DataForecastWhat-if Analiysis
DataForecastForecast Sheet
DataOutlineGroup 
DataOutlineUngroup
DataOutlineSubtotal
DataOutlineShow Detail 
DataOutlineHide Detail
DataAnalyzeSolver

REVIEW Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
ReviewProofingSpelling
ReviewProofingTheasaurus
ReviewInsightsSmart Lookup
ReviewLanguageTranslate
ReviewCommentsNew Comment
ReviewCommentsDelete
ReviewCommentsPrevious
ReviewCommentsNext
ReviewCommentsShow / Hide Comment
ReviewCommentsShow All Comments
ReviewCommentsShow Ink
ReviewChangesProtect Sheet
ReviewChangesProtect Workbook
ReviewChangesShare Workbook
ReviewChangesProtect and Share Workbook 
ReviewChangesAllow Users to Edit Ranges
ReviewChangesTrack Changes
ReviewInkStart Inking

VIEW Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
ViewWorkbook ViewsNormal
ViewWorkbook ViewsPage Break Preview
ViewWorkbook ViewsPage Layout
ViewWorkbook ViewsCustom Views
ViewShowRuler
ViewShowFormula Bar
ViewShowGridlines
ViewShowHeadings
ViewZoomZoom
ViewZoom100%
ViewZoomZoom to Selection
ViewWindowNew Window
ViewWindowArrange All
ViewWindowFreeze Panes
ViewWindowSplit 
ViewWindowHide
ViewWindowUnhide
ViewWindowView Side by Side
ViewWindowSynchorous Scrolling
ViewWindowReset Window Position
ViewWindowSwitch Windows 
ViewMacrosMacros

DEVELOPER Sekmesi

Sekme AdıGrup AdıKomut
DeveloperCodeVisual Basic
DeveloperCodeMacros
DeveloperCodeRecord Macro
DeveloperCodeGöreli Başvuru Kullan
DeveloperCodeMacro Security
DeveloperAdd-InsAdd-Ins
DeveloperAdd-InsCOM Add-Ins
DeveloperControlsInsert
DeveloperControlsDesign Mode
DeveloperControlsProporties
DeveloperControlsView Code
DeveloperControlsRun Dialog
DeveloperXMLSource
DeveloperXMLExpansion Packs
DeveloperXMLRefresh Data
DeveloperXMLImport
DeveloperXMLExport

FILE Sekmesi

SERTİFİKALI KURSLARIMIZA GÖZ ATIN