EXCEL SEÇİLİ HÜCRENİN SATIR VE SÜTUNUNU BOYAMA

Bu yazımızda Excel de seçilen hücreye ait satır ve sütunları renklendirme işleminin otomatik gerçekleşeceği bir yapının nasıl inşa edileceği anlatılacaktır. Dilerseniz Youtube‘daki Excel eğitim videolarımızda konunun yapılışıyla ilgili bilgiyi aşağıdaki videodan edinebilirsiniz.🙂

Excel-Seçili Hücrenin Satır ve Sütununu Renklendirme Youtube Videosu

Bu yapı için 4 farklı formül kullanılacaktır. Hücre-sat, Hücre-süt, Satır ve Sütun formülleri kullanılmaktadır. Hücre-sat ve Hücre-süt aynı formül yapılarına sahipler fakat içerisinde kullanılacak olan kriterler farklı olduğundan ayrı ayrı ele alınacaktır.

1- Hücre-sat Formülü

Hücre formülü çalışma kitabındaki bazı belirli özellikler ile ilgili bilgi vermeye yarayan bir formüldür. İlgili hücrenin içine =HÜCRE(“sat”) yazıp parantezi kapatıp enter tuşuna basıldığında ilgili hücrenin o sayfada kaçıncı satırda yer aldığını sayı olarak gösterir.

Farklı bir hücrenin satır numarasını görmek için ilgili hücreye basıp F9 tuşuna basmak gereklidir. F9 tuşuna basılmasının sebebi ise ilgili hücreye basıldığında formülün kendini güncellememesidir.

2- Hücre-süt Formülü

Bu formülde yukarıdaki Hücre-sat formülü ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Tek farkı yukarda ilgili hücrenin hangi satırda yer aldığını gösterirken, bu formülde hangi sütunda yer aldığını sayı ile gösterir. Hücreye =HÜCRE(“süt”) yazılır.

3-Sütun Formülü

Sütun formülüne bir kriter belirlenip tanımlanabilir. Örneğin =SÜTUN(A5) yazıldığında A5 hücresinin kaçıncı sütunda yer aldığını gösterecektir. Burada istenilen sadece belirli bir hücre için olmadığından parantez içerisinde herhangi bir kriter belirtilmez. Hücreye =SÜTUN() yazılır ve enter tuşuna basılır. Çıkan sonuçta ilgili formül hangi hücreye yazılmış ise o hücrenin kaçıncı sütunda olduğu gösterilir.

4-Satır Formülü

Bu formül de yukarıdaki Sütun formülü ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Tek farkı sütun formülü, formülün yazılı olduğu hücrenin kaçıncı sütunda olduğu sayısını gösterirken, satır formülü ise kaçıncı satırda yer aldığını gösterir.

Hücreye =SATIR() yazılarak bulunur.

5- Seçili Hücrenin Sütununu Seçme

Seçili olan hücreye ait satırları ve sütunları renklendirip daha dinamik bir görünüm elde edilmek isteniyorsa aşağıdaki adımlar uygulanır. Hücreye =SÜTUN()=Hücre(“süt”) formülü girilir. İşlemleri güncellemek için her seferinde F9 tuşuna basılır.

Bu formülü, tabloda kullanılması istenen alanın tamamında kullanabilmek için formülün olduğu hücre seçilir ve kopyalanarak diğer hücrelere yapıştırlır. Eğer ilk başta tanımlanmış olunan Hücre-süt formülü ile Sütun formülünde gösterilen sayılar birbirine eşit ise iki formülün birleştiği hücrede DOĞRU yazısı çıkar. Fakat formüllerdeki sayılar aynı değil ise YANLIŞ yazar.

6-Seçili Hücrenin Satırını Seçme

Yukarıdaki formül ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Hücreye =SATIR()=Hücre(“sat”) formülü girilir. Burada da satır formülü ile hücre formülündeki veri eşit ise hücrede DOĞRU, eşit değil ise YANLIŞ yazacaktır.

7-Seçili Hücrenin Satır ve Sütununu Seçme

5 ve 6.başlıkta yer alan formüller birleştirildiğinde seçili olan hücrenin satır ve sütunu renklenecektir. Birleştirme işlemi için YADA formülü kullanılır.

=YADA(SATIR()=Hücre("sat");SÜTUN()=Hücre("süt"))

Formülün İngilizcesi;

=OR(ROW()=@CELL(“sat”);COLUMN()=@CELL(“süt”))

Bu formül uygulamak istenilen hücrelere kopyala yapıştır yöntemi ile diğer hücrelere de uygulanır. Seçili hücrenin satırında ve sütununda DOĞRU, diğer hücrelerde ise YANLIŞ yazısı görünecektir.

Bu yazıları renklendirmeye dönüştürmek için Koşullu Biçimlendirme uygulanır. Bu işlemlerin uygulanacağı tablodaki hücrelerin tamamı seçildikten sonra Giriş sekmesinde bulunan Koşullu Biçimlendirme seçeneğinden Yeni Kural seçilir. Açılan pencerede Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneği seçilir ve aşağıdaki alana =YADA(SATIR()=Hücre(“sat”);SÜTUN()=Hücre(“süt”)) formülü yazılır. Biçimlendir düğmesine tıklayarak istenilen şekilde biçimlendirme yapılabilir. Bu örnekte dolgu rengi açık yeşil, yazı rengi ise koyu yeşil biçimlendirmesi yapılmıştır.

Tablonun içerisinden herhangi bir hücre seçilip F9 tuşuna basıldığında o hücrenin satır ve sütunu renklenecektir.

Tabloda her seferinde F9 tuşuna basarak güncelleme yapmak istemiyorsanız kısa bir Visual Basic kodlaması ile bu işlem otomatik hale getirilebilir.

8- Visual Basic ile Kodlama

ALT+F11 kısayolu ile Visual Basic ekranı açılır. Sol panelde ilgili tablonun yer aldığı sayfa seçili olduktan sonra sağ panelde üstte yer alan iki açılır kutudan ilkine Worksheet, öbürüne ise SelectionChange seçeneği seçilir. Kod yazılan alana aşağıda yer alan kod yazılır.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Application.CutCopyMode = False Then
Application.Calculate
End If
End Sub

F9 tuşuna basmadan hücreyi seçtikten sonra ilgili hücrenin satır ve sütununu renklendirme işlemi için Visual Basic’te Application.Calculate kodu girilir.

Kod yazıldıktan sonra hücrelerde kopyala yapıştır işlemi yapılmamaktadır. Bunu önlemek için If Application.CutCopyMode = False Then kodu yazılır. If döngüsünü kapatmak içinde End If komutu girilir.

Yazılan kodu kaydetmek için sol üstte yer alan Kaydet düğmesine basılır. Çıkan pencerede dosyanın makro içerebilir dosya tipinde kaydedilmesi gerektiği söylenmektedir. Hayır seçeneğine basıldıktan sonra açılır liste kutusundan Makro İçerebilen Excel Çalışma Kitabı (*.xlsm) seçilir ve Kaydet butonuna tıklanır. Excel dosyasına geri dönmek için sol üstte yer alan Excel simgesine tıklanır.

Excel ile ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsanız Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Linkedin platformlarından bizi takip edebilirsiniz. Udemy eğitimlerimiz için aşağıdaki görselden Kayıt Ol butonuna basarak derslere kayıt olabilirsiniz.

İlginize teşekkür ederiz, iyi günler dileriz🙂👋

Dosyayı indirmek için tıklayın.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı SIFIRDAN-ZIRVEYE-MICROSOFT-EXCEL.png